Experiències europees de l'IES SERPIS
Jobshadowing a la zona d’Angoulême

Category : Formació, Mobilitats · by May 31st, 2016

Dates de realització del Jobshadowing: del 12-5-16 al 17-5-17

L’experiència Erasmus + realitzada a la regió d’Angoulême en la modalitat de Jobshadowing per les professores de llengua de l’IES Serpis, Amparo Martínez i Pilar Garcia, es pot qualificar sense cap mena de dubte com a molt gratificant per haver-nos proporcionat la possibilitat de conéixer i compartir amb els centres visitats metodologies, diferents maneres d’organització escolar i recursos de gran interés. Els objectius que ens vam plantejar gira

ven a l’entorn de tres qüestions principals:

  • conéixer l’ús que es fan de les tecnologies i de la seua aplicació didàctica
  • assabentar-nos de com treballen les lectures programades durant el curs i com s’organitzen les biblioteques dels centres
  • veure com es treballa l’atenció a la diversitat i quins protocols d’actuació tenen aquests centres amb els alumnes amb especials dificultats per integrar-se en el sistema educatiu.

Ens han sorprés les diferències en l’organització dels centres respecte al funcionament de les classes, els horaris. Ens ha interessat com es treballen les lectures suivie i cursive segons el currículum francés, que permet connectar la lectura personal i la lectura escolar, amb la construcción d’hàbits lectore i la formació del lector literari. Els alumnes han de llegir 3 obres íntegres en lectura “suivie”, contes o novel·les; i 3 obres en lectura “cursive” voluntàries, les quals han de presentar als seus companys.

Sobre l’atenció a la diversitat, hem visitar centres on hi ha grups dedicats a atendré alumnat amb especials dificultats, como el  College Val de Charente.  La bona organització del centre, l’exigent formació del professorat i els bons resultats, ens donen una imatge positiva de la metodologia emprada amb agrupaments d’alumnos de ratio reduïda per poder atendre’ls millor, professors de reforç que ajudan el professor principal del grup revisant el trebal que realitzen els alumnes y recolzant als que tenen més dificultats, classes molt ben organitzades amb els recursos necessaris per a atendre adequadament els alumns, professors especialistes i ben preparats per a adatar el currícculum a les seues necessitats, etc.

Respecte a l’us de les metodologies i dels recursos TIC, hem observat com se n’empren diferents segons els centres i els recursos. Es prefereix la tablet i el portàtil personalitzat. Cada alumne el seu en els centres on hi ha dotació o bé un carret per anar rodant per diferents classes.

Una altra metodologia que ens ha semblat interessant i que ja hem observat aplicada en les anomenades Comunitats d’Aprenentatges és el treball en grups interactius: es formen 3 grups a classe i a cadascun se li assigna una tasca que ha de realitzar durant 20 minuts. En la classe d’anglés que vam observar, un grup treballa amb tablets i han de d’entrar en Quizlet.com per contestar un qüestionari que ha preparat la professora, ja que la classe disposa de wifi. Un altre grup escolta un àudio amb auriculars i contesta un altre qüestionari. El 3r grup treballa amb un fotocòpia. Una altra profe entra també a classe per ajudar a treballar als alumnes.

Altres recursos d’interés que hem vist utilitzar a les classes de llengua han estat:

  • la plataforma https://www.etwinning.net per a compartir idees, activitats i desenvolupar projectes col·laboratius per tota Europa
  • TwinSpace : per compartir projectes. Es pot inscriure els alumnes amb un codi. Per exemple, la professora col·labora amb altres centres europeus amb els quals comparteix vídeos realitzats pels alumnes sobre els continguts del curs, com un en què els alumnes pengen les seus fotos per presentar el seu país. El vídeo l’editen en Kizoa, que és un Movimaker gratuït.
  • http://learningapps.org/ : per a crear activitats interactives i compartir-les
  • Quizlet Cards: joc creat per la professora per treballar el lèxic
  • Plickers: aplicació per al mòbil per facilitar l’avaluació formativa
Centre de Formació Professional al costat del Col·lège Val de Charente

Lycée Professional al costat del Col·lège Val de Charente

SHARE :

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *